Door Corona langere bezorgtijden bij PostNL! - Gratis retourneren!

Privacy verklaring

Het Broekenhuis B.V. respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te zullen behandelen. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt. Het Broekenhuis zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied. Door uw persoonsgegevens op te geven via de website www.hetbroekenhuis.nl gaat u ermee akkoord dat Het Broekenhuis deze gegevens overeenkomstig dit reglement gebruikt.

Het Broekenhuis gevestigd aan Koehorstmaat 11 in Deurningen is onderdeel van Texton Fashion B.V. en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Texton Fashion B.V.
Koehorstmaat 11
7561BM Deurningen

Het Broekenhuis – Voor betaalbare mannenmode!


Tel: +31 074 2777555
Mail: info@texton.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Texton Fashion B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Registreren

U kunt zich bij ons registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam en de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@texton.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Texton Fashion B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling en om eventuele retourbetalingen te kunnen doen
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Het Broekenhuis analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Het Broekenhuis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Ook kunt u vragen stellen doormiddels een email te sturen naar ons. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Daarnaast bieden wij een nieuwsbrief voor geïnteresseerden waarbij wij deze op de hoogte houden van onze aanbiedingen, producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Geautomatiseerde besluitvorming

Texton Fashion B.V. neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Texton Fashion B.V.) tussen zit. Texton Fashion B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Wij maken gebruik van AfterPay (onderdeel van Arvato Financial Solution) om achteraf betalen aan te bieden. Doormiddel van de door u versterkte gegevens zullen zij een geautomatiseerde credit check uitvoeren. Wij hebben op deze checks geen invloed op welke manier dan ook.

Voor meer informatie hierover kunt u een bezoek brengen aan www.afterpay.nl of https://www.afterpay.nl/nl/algemeen/over-afterpay/privacy-statement

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Texton Fashion B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoons en adres gegevens;
De door u gedeelde persoons en adresgegevens bewaren wij voor een onbepaalde tijd wanneer u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief, dit zodat wij u ten alle tijden kunnen informeren over de laatste aanbiedingen of het laatste nieuws. U kunt u zich voor de nieuwsbrief ten alle tijden uitschrijven.
Heeft u zich niet ingeschreven voor een nieuwsbrief dan zullen alle persoons en adres gegevens na 7 jaar (na laatste aankoop) worden verwijderd, dit ivm de wettelijke bewaarplicht van alle facturen voor de financiële administratie.

Verwijdering van de gegevens gebeurd altijd aan het begin van het nieuwe jaar in januari, en zal indien het fysieke gegevensdragers betreft worden gedaan door een archiefvernietiger.

Bankrekeningnummer;
Uw financiële/betalings gegevens zullen na 7 jaar worden verwijderd, dit i.v.m. de wettelijke bewaarplicht voor de financiële administratie

Verwijdering van de gegevens gebeurd altijd aan het begin van het nieuwe jaar in januari, en zal indien het fysieke gegevensdragers betreft worden gedaan door een archiefvernietiger.

 

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Deze gegevens worden verzameld door Google Analytics voor statistisch onderzoek, hierbij worden de gegevens 38 maanden bewaard. Aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Texton Fashion B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Texton Fashion B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Texton Fashion B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

 

Naam Bedrijf Doel Gegevens
Mollie Payment provider Het verwerken van betalingen in onze webshop Naam, Rekeningnummer, Transactiedetails
PayPal Payment provider Het verwerken van betalingen in onze webshop Naam, Email, Rekeningnummer, Transactiedetails
AfterPay Payment provider Het verwerken en faciliteren van achteraf betaalmogelijkheid in onze webshop Naam, Geboortedatum, Adresgegevens, Transactiedetails
MyParcel Verspreider Verzorgd de bezorging van bestellingen NAW gegevens
SendinBlue Email Verzorgd contacten d.m.v. Email. Status updates van uw order en nieuwsbrieven NAW en email gegevens
KiYoh Review site Doel het bijhouden van beoordelingen ter verbetering van onze service Naam en Email gegevens
Google Google Inc. Het bijhouden van conversies en adverteren via Google en zijn zoekpartners Browse statistieken en surfgedrag

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Texton Fashion B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De site van ‘Het Broekenhuis’ kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites hebben wij geen invloed en zijn daarvoor niet verantwoordelijk.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Texton Fashion B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@texton.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Texton Fashion B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Texton Fashion B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@texton.nl

Uw browser komt uit een stenen tijdperk!

Update uw browser om deze (en vele andere) websites optimaal te bekijken. Nu updaten!

×